Login

Register

Syksyn 2012 Delfoi-koulutus

September 3, 2012

Delfoi-verkkokurssi

Kurssi toteutetaan kahden päivän mittaisia lähityöpajoja lukuunottamatta verkossa. Kurssi on tarkoitettu eri aineiden korkeakouluopiskelijoille, työyhteisöjen kehittäjille ja tutkijoille. Verkkokurssi on maksuton Tulevaisuuden tutkimuksen seuran ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen jäsenille sekä rekisteröityneille Metodix -käyttäjille.

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen (http://www.edelphi.fi tai http://www.edelfoi.fi) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan Delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää 2-3 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn. (2 ov/3 op)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta. Jakson aikana perustetaan kullekin opiskelijalle oma tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä. (2 ov/3 op).

III Delfoi-suunnittelu: verkkopohjainen tutkimussuunnittelu

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi) käytön opiskelu. Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asiantuntijapanelisteina tai avaininformantteina. eDelfoi -oikeuksia laajennetaan, kun Delfoi-projektin valmisteluvaiheiden sisällöt (ohjeet, panelistit, kyselyt, käyttäjät) viedään verkkoon. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa viimeistään toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tai harjoitustutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat keväällä jatkokurssilla tai liittyvät jäseniksi eDelfoin kehittäjäyhteisöön. (4-8 ov/6-12 op)

Delfoi-ohjelmaa voi tulla opiskelemaan 24/7 . Tarjonta koostuu suoritusmoduuleista/kursseista, pajamoduuleista/kursseista ja viikkomoduuleista/kursseista, jotka asemoidaan kerran kuukaudessa loppuviikon moduulipaikalle juuri ennen pajaa. Metodiopintoihin on useita erilaisia opintopolkuja, joissa ei voi eri pitoisuuksin yhdistellä lähi- ja etäopetusta.

Suoritukset

Delfoi Ia: perusteet, näyttönä osallistuminen Delfoi-paneeliin (2 ov/3 op)

Delfoi II: suunnitelma, näyttönä tutkimussuunnitelma -ympäristö verkkoon viritettynä (2 ov/3 op)

Delfoi III: harjoitus, näyttönä Delfoi-harjoitus (3 ov/5 op)

Delfoi IVa: toteutus, Delfoi-tutkimusprosessi (näyttönä esim. pajan Real Time Delphi) (5 ov/8 op)

Delfoi IVb: toteutus, korkea-asteen Delfoi-tutkimusprosessi (näyttönä tutkimusraportti)

Delfoi V: pajakurssi, pajaosallistuminen (valittavana viisi pajaa per lukukausi a´1 ov/1,5 op).

Pajat

Elokuu 17.-18.08.

Syyskuu 14.-15.09.

Lokakuu 19.-20.10.

Marraskuu 16.-17.11.

Joulukuu 14.-15.12.

Paikka Otavan Opiston tilat Mikkelissä ja Helsingissä sekä verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi .

Kokonaisuudet

Tulevaisuudentutkimukseen voi tehdä yhtä kurssia laajempia suoritus- ja tutkintokokonaisuuksia. Tulevaisuustiedon osalta on luonnosteltu kaksi laajempaa korkea-asteen mallista ja perusopintojen kokoista 12-15 opintoviikon mittaista kokonaisuutta (Delfoi ja Tulevaisuudentutkimus), joista annetaan erillinen todistus. Kahden vuoden väliajoin käynnistetään erillinen Delfoi-managerikoulutus, joka tähtää ammattimaiseen menetelmän managerointiin.

Verkkopalvelut

Ohjelmisto http://edelfoi.fi ja http://www.edelphi.fi

Kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com

Verkkokurssi http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi

 

Yhteydenotot

Jenni Linturi tai Maija Linturi