Login

Register

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kesäseminaari

May 10, 2012

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kesäseminaariin on vielä muutama paikka vapaana. Seminaarin teemana on tällä kertaa TO BE YOUNG! Youth and the Future. Tapahtuma muodostuu kolmesta osasta: varsinaisesta seminaarista 6.-7.6. 2012 ja lisäksi Studia Generaliasta, johon on vapaa pääsy.


Millainen tulee olemaan tämän päivän nuorten tulevaisuus?
Millaista on olla nuori tässä nopeasti kiihtyvässä yhteiskunnassa?

Tervetuloa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kansainväliseen ”To Be
Young! Youth and the Future” -konferenssiin.

Konferenssin päätarkoituksena on havainnoida ja luodata nuorten
tulevaisuutta nuorten itsensä sekä aikuisten ja päättäjien
näkökulmista. Keskitymme sekä tämän päivän nuoriin että nuorten
elämään tulevaisuudessa. Konferenssin teemojen keskiössä on vahva
luottamus nuoriin sekä heidän määrätietoiseen kykyynsä rakentaa monin
tavoin parempi maailma. Keynote-luennoilla sekä tieteellisen
tutkimuksen esittelyillä työryhmissä avataan monia ulottuvuuksia
nuorten tulevaisuuksien tutkimiseen.

Konferenssi järjestetään yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen
Verkostoakatemian sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa. To Be Young
-konferenssi on 14. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuosittain
järjestämä kansainvälinen tilaisuus, joka tänä vuonna juhlistaa
keskuksen 20-vuotisjuhlavuotta. Konferenssi on omistettu
tulevaisuudentutkimuksen pioneerien sekä keskuksen perustajajäsenien,
professori Pentti Malaskan ja tohtori Mika Mannermaan, muistolle.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://www.futuresconference.fi/2012.

Tervetuloa Turkuun kesäkuussa!