Login

Register

Delfoi-paja 16.-17.01.2015

January 7, 2015

Vuoden ensimmäiset pajaovet ovat auki Helsingissä (Annankatu 9) ja Mikkelissä (Otavantie 2) sekä verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi .

PERJANTAI 16.01.2015
12.00-12.15 Pajan aloitus ja ajankohtaiset uutiset, Hannu Linturi & Anita Rubin

12.15-14.00 Suomi 100 v.

 • Päivitetään Suomi notkeaksi satavuotiaaksi v. 2017 (tilaaja Päivitetään Suomi -ryhmä https://www.facebook.com/groups/1504618486468145/ , toteuttajana aktivistiryhmä ja Delfoi-yhteisö)
 • Unelma-Suomi, Mooseksen tie, Hannu Koistinen
 • Tutkimusmatka, “Metodi on tie”, Hannu Linturi
 • aPaja ja eikun menoksi, Jere Rinne

14.00-15.00 Menevät, olevat ja tulevat tutkimukset

 • Tradenomin ammatillinen tulevaisuus 2030, Kristiina Soini-Salomaa
 • Terveydenhuollon johtamisosaamisen tulevaisuus, Vuokko Piirainen
 • Metsäteknologian tulevaisuus (RT-delphi), Maria Riala
 • Suomalaisten populaarimusiikintekijöiden tulevaisuusajattelu ja ennakointi osana luovaa työskentelyä, Riikka Hiltunen
 • Opetussuunnitelmien kehittäminen, Matti Perttu
 • Mediakasvatuksen tulevaisuus, Jere Rinne
 • Turvallisuuskulttuuri 2020 finaalissa, Otto Sunell

15.00-16.30 “Organisaation kehittäminen” -delfoit (Humak)

 • Järjestötoiminnan tulevaisuus, retrospektiivi, Sini Salmenjoki (jatkoteemoja)
 • Nuorisotyön organisointi 2020 (toimeksianto Helsingin nuorisotoimi/Tommi Laitio, toteutus Humak/Annikki Kluukeri)

16.30-17.00 Lääkäri 2040 (TVA)

 • Lääkari 2040 (toimeksianto Turun yliopisto, toteutus TVA/Hanna-Kaisa Aalto)

Osallistujat ja ryhmät liikkuvat vapaasti omaan rytmiin yksityisen ja yhteisen tilan välillä. Useimmat teemat jatkuvat lauantaina. “Päivitetään Suomi” -ryhmä jatkaa ylitöinä klo 17 jälkeen.

Jaettuja virtuaalitiloja ovat eDelfoi-ohjelma https://edelfoi.fi/ ja Delfoi-kehittäjäyhteisön someympäristö http://edelfoi.ning.com/group/d-delfoipaja-01-2015?xg_source=activity .

LAUANTAI 17.01.2015
09.00-11.30 Ajankohtaisia Delfoi-tutkimuksia, Hannu Linturi, Tuomas Hyvönen

 • PARHA-hanke (THL), Marjatta Montonen
 • eDelfoi-ohjelmisto-ohjaus
 • Muusikkojen ennakointi (suunnittelu)
 • Suomi 100 v. (suunnittelu)
 • Organisaatioiden tulevaisuus (suunnittelu)

Lääkäri 2040 (suunnittelu)
11.30-12.30 Lounastauko
13.00-14.30 Olevat ja tulevat tutkimukset ja tekemiset

 • Tradenomin ammatillinen tulevaisuus 2030, Kristiina Soini-Salomaa
 • Terveydenhuollon johtamisosaamisen tulevaisuus, Vuokko Piirainen
 • Suomalaisten populaarimusiikintekijöiden tulevaisuusajattelu ja ennakointi osana luovaa työskentelyä, Riikka Hiltunen
 • Opetussuunnitelmien kehittäminen, Matti Perttu
 • Mediakasvatuksen tulevaisuus, Jere Rinne
 • Suomi 100 v.: ensimmäinen interventio, ensimmäinen paneeli

14.30-15.00 Pajan päätös ja Futura 2/2015

 • pajareflektio
 • Futura 2/2015 -toimituspalaveri

Liite 1: Helsingin nuorisotoimi (Tommi Laitio 12/2014): aiheita Delfoihin

 • Kohdennettu nuorisotyö vs. työ koko väestöryhmän kanssa: Nuorisoalalla hyvin paljon polarisoiva keskustelu, jossa näkyy nuorisolain hyvin erilainen tulkinta. Erityisesti keskustelu korostuu, kun syrjäytyneiden määrä kasvaa ja vaatimus todentamisesta lisääntyy.
 • Olen käsitellyt aihetta mm. tässä tekstissä: http://tommilaitio.munstadi.fi/2013/10/24/rahoitus-muuttaa-nuorisotyota/.
 • Palvelut vs elinolot: Monessa kunnassa puhutaan nuorisopalveluista. Nuorisotyössäkin on ruvettu puhumaan asiakkaista. Samaan aikaan esim. Helsingissä on vahvistettu ajatusta, että meillä ei ole asiakkaita vaan työ tehdään nuorten kanssa. Samaan aikaan myös kaupallinen sektori lisää jatkuvasti osallisuuden käytäntöjä brändin vahvistamisessa ja asiakkaan sitouttamisessa. Siis toimitetaanko nuorisotyössä se mitä tilataan (onko tilaaja yhteiskunta vai nuoret) vai onko se yhteiskehittämistä?
 • Koulu vs. kansalaisyhteiskunta: Asemoituuko nuorisotyö koulun tueksi, kuten monissa kunnissa? Vai onko nuorisotyön läheisin kumppani kirjasto tai vapaa sivistystyö? Olen käsitellyt aihetta tässä tekstissä: http://tommilaitio.munstadi.fi/2014/09/25/sukupolvi-kerrallaan/. Kyse on siitä, miten nuorisotyössä tasapainoillaan integraatio- ja emansipaatiofunktion välillä.
 • Keskitetty vs hajautettu: Onko nuorisotyö lähipalvelu (usein tarkoittaa hiukan vanhanaikaisempia tiloja ja suurta variaatiota työmuodoissa) vai onko ajatuksena ylläpitää nuorille täyden palvelun toimintakeskuksia jotka kokoavat nuoria joka puolelta kuntaa?


Liite 2. Järjestötyön tulevaisuus (Sini Salmenjoki)

 • Yksi tutkimuskohde voisi olla tulevaisuuden verkostot. Kiinnostavaa olisi pohtia minkälaisia verkostoja kansalaistoiminnan kentälle tulevaisuudessa syntyy ja miten niiden syntymistä voidaan tukea. Minkälaisia ovat tulevaisuuden toimijoiden ryppäät, joissa hallinnon ja byrokratian hoitaa yksi rekisteröitynyt yhdistys, mutta toiminnassa on mukana yhdistyksiä ja vapaita toimintaryhmiä?
 • Toinen tutkimuskohde voisi olla brändiseksikkäät yhdistykset. Minkälaiset yhdistykset tulevat saamaan tulevaisuudessa rahoitusta sekä herättämään kiinnostusta  ihmisissä ja mediassa. Miten yritykset tulevat rahoittamaan kansalaistoimintaa? Nämä tulivat nopeasti mieleen.

Artikkeli löytyy täältä:
http://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2014/12/Jarjestojen_tulevaisuus_2022_artikkeli.pdf

Liite 3. Helmikuun pajalauantain 7.2. ohjelma (Humak)

08:30 - 09:15 Tulevaisuuksientutkimus
- käsitteitä ja lähtökohtia, Anita Rubin
- toimeksiannot: Tommi Hoikkala, Tommi Laitio, Tarja Muukkonen
- päivän tavoitteet ja toiminnallinen menu, Hannu Linturi, Anita Rubin
- tekniikka kuntoon, Tuomas Hyvönen
09:15-12.00 Delfoi-prosessi
- Delfoi-metodi, Hannu Linturi (15 min.)
- Organisaatio 2020: ensimmäinen kierros, Annikki Kluukeri & Hannu Linturi (15 min.)
- Organisaatio 2020: toisen kierroksen suunnittelu, Annikki Kluukeri & Hannu Linturi (60 min.)
- Toisen kierroksen teknisen toteutuksen ohjaus, Tuomas Hyvönen (20 min.)
12:00-13.00 Lounas
Lounaan aikana toisen kierroksen teknisen toteutuksen ohjaus, Tuomas Hyvönen
13:00-14.00 Tiedon keruu ja argumentointi
Toisen kierroksen aikana tietoiskuja ja kahvi
- Tulevaisuuksientutkimuksen metodologiaa (Metodix): Anita Rubin/Hannu Linturi
- Järjestöjen tulevaisuus, Tarja Muukkonen/Sini Salmenjoki
- Oppimisen tulevaisuus 2030-barometri, Hannu Linturi & Anita Rubin
14.00-15.00 Analyysi
- toisen kierroksen purku
- kolmannen kierroksen suunnittelu ja toteutus
15.00-16.00 Reflektointia
- kolmas kierros käyntiin
- ajatuksia ja kysymyksiä
- tukiympäristöt

Muuta:
Prosessin ja valmistelevan Delfoi-prosessin suunnittelu tapahtuu tammikuun Delfoi-pajassa perjantaina 16. tammikuuta. Siihen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sekä toimeksiantajat että Humakin yhdyshenkilöt. Valmistelevan Delfoin (ensimmäinen kierros)  pohjalta valitaan viisi (5) työryhmää, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toisen ja kolmannen kierroksen Delfoit helmikuun pajassa. Tavoitteena on autenttinen ja uutiskiinnostava Delfoi-prosessi, josta toimeksiantajat saavat itselleen lisäarvoa. Syvempi prosessi saadaan, jos työhön saadaan kytketyksi myös koulutuspäivää pitempi opinnäytepanos.

Muita Delfoi-opiskelijoita voi osallistua lähinnä verkon kautta  tapahtumaan. Rinnakkain kulkee Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) lähes sadan opiskelijan Delfoi-prosessi, jonka aiheena on Lääkäri 2040.