Login

Register

Futurex-hanke

April 5, 2012

Futurex-hankkeen Delfoi-tutkimuksen raportti on nyt ilmestynyt sekä verkkoversiona että paperijulkaisuna. Futurex-hankkeessa tarkastellaan korkeakoulututkinnon jälkeisten koulutusmallien toimivuutta ja kriittisiä menestystekijöitä sekä etsitään toimivia käytäntöjä niiden toteuttamiseen. Futurex on ESR-hanke, jota rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea.

Delfoi-tutkimuksessa "Olisihan se hienoa, jos oppisi kuin itsestään" tarkastellaan koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden mielipiteitä tulevaisuuden osaamistarpeista vuoden 2025 aikaperspektiivillä. Asiantuntijat tuovat esiin omat ajatuksensa mm. oppimisen, oppilaitosten, koulutusinstituutioiden ja opettajuuden tulevista kehityskuluista muun muassa asiantuntijuuden, osaamisen, korkeakoulutuksen sekä yhteiskunnan ja työelämän rakenteellisten muutosten osalta. Näkökulmina ovat ilmiöiden toivottavuus, todennäköisyys ja merkittävyys.

Julkaisussa on myös tarkasteltu hiukan delfoi-menetelmää ja erityisesti verkkopohjaisen eDelfoin käyttöä oppimista koskevassa tutkimuksessa.

Liitteenä linkki raportin verkkojulkaisuun.
http://www.futurex.utu.fi/julkaisut-Delfoi_tutkimus_Rubin.pdf