Login

Register

Delfoi -kehittäjäyhteisö

February 2, 2012

Delfoi-yhteisön asiantuntijaverkostoon kuuluvat mm. seuraavat asiantuntijat.

Jari Kaivo-oja

tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

eDelfoin alkuperäisen konseptin (Professional Delphi Scan) määrittelijä yhdessä Osmo Kuusen ja Hannu Linturin kanssa.

 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien käyttö alue- ja yhteiskuntapolitiikassa (ennakoiva alue-, seutu- ja kuntasuunnittelu ja ennakoiva kaupunkisuunnittelu)
 • Tulevaisuudentutkimuksen metodit ja metodologia (erityisesti skenaariotekniikat, tulevaisuusbarometrit, Delfoi-menetelmä, surveytutkimus, tulevaisuusworkshopit, trendi- ja suhdanneanalyysi, asiantuntijamenetelmät, Wild Card-menetelmä)
 • Tietoyhteiskuntakehityksen laadullinen ja määrällinen ennakointi (työelämä ja koulutus)
 • Asiantuntijajärjestelmät ja asiantuntijoiden monitieteellisen yhteistyön organisointi
 • Työn ja koulutuksen tulevaisuus (erityisesti työmarkkinoiden kehitysdynamiikka ja osaamistarpeiden laadullinen ennakointi ja) tietoyhteiskuntakehityksessä

Osmo Kuusi

erikoistutkija, Vatt

eDelfoin alkuperäisen konseptin (Professional Delphi Scan) määrittelijä yhdessä Jari Kaivo-ojan ja Hannu Linturin kanssa.

Toimintani on vuodesta 2000 lähtien keskittynyt erityisesti eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaan. Olen ollut valiokunnan pysyvä asiantuntija ja monien raporttien kirjoittaja. Päätehtävänäni olen hoitanut Sitran projektipäällikön ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkijan tehtävistäni käsin. Lisäksi olen toiminut Helsingin Teknillisen Yliopiston tuotantotalouden osastolla tulevaisuudentutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen dosenttina vuodesta 2001 lähtien.

Erityisharrastuksenani on ollut tulevaisuudentutkimuksen tieteistäminen kehittämäni yleisen konsistenssiteorian pohjalta. Alunperin jo vuonna 1974 julkaistun teoriani olen esittänyt postulaatteina vuonna 1999 julkaistun väitöskirjani liitteenä. Toinen keskeinen tieteellinen harrastukseni on ollut Delfoi-menetelmän kehittäminen tieteellisesti kestävämmälle pohjalle ja paremmin soveltuvaksi käytännön sovelluksiin.

 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien käyttö
 • Tulevaisuudentutkimuksen metodit ja metodologia
 • tulevaisuusbarometrit
 • Delfoi-menetelmä
 • Wild Card-menetelmä
 • Asiantuntijajärjestelmät ja asiantuntijoiden monitieteellisen yhteistyön organisointi

Hannu Linturi

johtaja, Metodix Oy, Internetix Campus, Otavan Opisto

eDelfoin alkuperäisen konseptin (Professional Delphi Scan) määrittelijä yhdessä Osmo Kuusen ja Jari Kaivo-ojan kanssa.

 • Tulevaisuudentutkimuksen metodit ja metodologia
 • tulevaisuusbarometrit
 • Delfoi-menetelmä, surveytutkimus
 • Wild Card-menetelmä)
 • koulutuksen ja oppimisen tulevaisuus

Yrjö Myllylä

toimitusjohtaja, YTT, Oy Aluekehitys RD

Oy Aluekehitys RD toimii verkostoituneesti myös käytännön tasolla ja on klusteroinut perustutkimuksen ja liike-elämän asiantuntijapalveluiden kanssa. Näin RD Aluekehitys voi tarjota parasta osaamista Delfoi-sovelluksien suunnittelusta ja toteutuksesta tulosten viestintään.

Juha Nurmela

Tutkimusjohtaja, Tilastokeskus

Kuluttajatutkimusten asiantuntija, hyvinvointiyhteiskunnan tutkija ja kehittäjä.

Anita Rubin

vanhempi tutkija, dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 • Tulevaisuudentutkimuksen ja lähestymistapojen soveltaminen erityisesti tulevaisuuskasvatuksessa
 • Tulevaisuudenkuvien tutkimus
 • Nuorten tulevaisuudenkuvat
 • Murrosajan haasteet identiteetin rakentumisessa
 • Sosiologinen tulevaisuudentutkimus
 • Tulevaisuusverstaiden ja -työpajojen vetäminen

Petri Tapio

erikoistutkija, dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tulevaisuudentutkimuksen ja ympäristönsuojelun teoreettiset perusteet

 • Skenaariomenetelmät
 • Delfoi-menetelmä
 • Tulevaisuusverstaat
 • Ympäristökoulutus
 • Ympäristöpolitiikka, erityisesti ilmastopolitiikka
 • Liikenne- ja energiakysymykset

Marja-Liisa Viherä

Tulevaisuuden tutkimuksen seura

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran x-puheenjohtaja, viestin- ja viestintätutkija ja -kehittäjä.

© eDelfoi, Futunet, Internetix Campus & Metodix 2012