Login

Register

Delfoi-koulutus keväällä 2014

January 8, 2014

DELFOI-KOULUTUS 01.01.-31.03.2014

Avoimen korkeakoulun Delfoi -metodikoulutuksen 1- ja 2-jaksot on mahdollista suorittaa tammi-maaliskuussa 2014. Koulutuksesta vastaavat Otavan Opiston Osuuskunta, Otavan Opisto, Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Metodix Oy. Koulutus järjestetään Helsingissä (Annankatu 9) ja verkossa (Delfoi-kehittäjäyhteisö toimii osoitteessa http://edelfoi.ning.com, eDelfoi-ohjelma päivystää osoitteessa http://edelfoi.fi) ja online-yhteydet järjestetään AC:ssa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi). TVA-opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa koulutustaan ja saada siitä erillinen todistus.

Suppea kurssi (5 op) 24.01.-28.02.2014

Delfoi-paja 24.01.-25.01. (Delfoi-perusteet ja suunnittelu) (Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Osmo Kuusi, Jari Lankinen, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Verkkotyöjakso ja ensimmäinen kierros 26.02.-13.02. (Irmeli Aro, Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Delfoi-paja 14.02.-15.02. (Delfoi-tulokset) (Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Verkkotyöjakso, tulosten tarkastelu ja prosessin arviointi 16.02.-28.02. (Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)

Laaja kurssi (10 op) 16.01.-15.3.2014

Delfoi-orientointi 16.01.-23.01. (optio: ohjaus Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Delfoi-paja 24.01.-25.01. (Delfoi-perusteet ja suunnittelu) (Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Osmo Kuusi, Jari Lankinen, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Verkkotyöjakso ja ensimmäinen kierros 26.01.-13.02. (Irmeli Aro, Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Delfoi-paja 14.02.-15.02. (Delfoi-tulokset) (Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Verkkotyöjakso, tulosten tarkastelu ja prosessin arviointi 16.02.-28.02. (Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)
Delfoi-paja 14.03.-15.03. (analyysit ja raportit) (Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Tuomas Hyvönen, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa)

DELFOI-TUTKIMUKSET
Opiskelijat valitsevat Delfoi-harjoituksen kohteen kahdesta vaihtoehdosta:

 1. Oppimisen tulevaisuus 2030 (ks. eBarometri.fi Oppimisen tulevaisuus 2030, FB https://www.facebook.com/groups/oppimisentulevaisuus/ ja https://www.facebook.com/groups/aikamatkaoppimiseen/ ): Delfoi-harjoitutuksessa tunnistetaan ja paikannetaan varhaisia oppimisen tulevaisuuden esimerkkejä ja tapauksia (“tulevaisuusarkeologia”), joista muotoillaan tulevaisuusväitteitä vuodelle 2030 (todennäköisyys ja toivottavuus). Irmeli Aro ja Oppimisen aikamatka-ryhmä ovat tutkimuksen tilaajia. Tutkimus täydentää Oppimisen  tulevaisuus 2030 -barometrin “maastokarttaa”.
 2. Radikaalit teknologiat 2030 (Suomen sata uutta mahdollisuutta http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=ie27613151734377, FB https://www.facebook.com/groups/TuVRadikaalit/ ): Delfoi-sovelluksessa etsitään ja muotoillaan tulevaisuusväiteindikaattoreita (todennäköisyys,  merkittävyys) teknologiapohjaisiin läpimurtoihin. Tutkimuksen tilaajana Osmo Kuusi ja alkuperäisen tutkimuksen toteuttajat.

1. ORIENTOINTI (OPTIO)

Omassa aikataulussa perehtyminen verkkoavusteisesti …

 • jompaan kumpaan Delfoin pohjatutkimukseen (Oppimisen tulevaisuus 2030  eBarometri.fi  tai Radikaalit teknologiat 2030 http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=ie27613151734377)
 • Delfoi-artikkeliin (http://www.edelphi.fi/sv/content/info/method/02_delfoi)
 • eDelfoi-ohjelmisto-orientaatio (http://edelfoi.fi )

2. DELFOI-PAJA 24.-25.01.2014

Alustava ohjelma, verkko-osoite http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi .

Perjantai 24.01.2014

08.30-08.45 Delfoi ja TVA, Hanna-Kaisa Aalto, Anita Rubin
08.45-09.15 Delfoi-metodi Suomessa ja maailmalla, Osmo Kuusi
09.15-09.45 Delfoi-kehittäjäyhteisön kymmenen vuotta: näyttöjä ja näkymiä, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa

09.45-10.15 Tutkimusprojektit, tilaajien puheenvuorot

 • Oppmisen tulevaisuus 2030, tulevaisuuden arkeologisia kaivauksia, Irmeli Aro, Aikamatka-ryhmä
 • Suomea mullistavat radikaalit teknologiat 2030, Osmo Kuusi

10.15-10.45 Kahvitauko

10.45-11.30 Tutkimusprojektien taustaa

 • Oppimisen tulevaisuus -barometri 2030, Tiina Airaksinen, Anita Rubin
 • Some ja oppiminen 2023, Kari A. Hintikka
 • Suomen sata mahdollisuutta, radikaalit teknologiat, Osmo Kuusi

11.30-12.00 Verkkotoimintaympäristöt

 • Delfoi-kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com
 • eDelfoi-ohjelmisto http://edelfoi.fi
 • Google-dokumenttien kansio

12.00-13.00 Lounastauko

13.00-14.00 eDelfoi-paneelien luominen, Jari Lankinen

 • paneelit http://edelfoi.fi
 • kyselyt
 • managerointi

14.00-14.30 Organisoituminen, Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen

 • Ryhmien organisoituminen
 • Roolitukset ja tehtävät
 • Aikataulutus

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-16.00 eDelfoi-paneelien luominen, Jari Lankinen

 • paneelit http://edelfoi.fi
 • kyselyt
 • managerointi

15.00-16.00 Delfoi-suunnittelu, Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Osmo Kuusi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa

 • tulevaisuusteesit
 • kyselyt
 • paneelit

16.00-17.00 Ajankohtaista Delfoi-tutkimusta, Osmo Kuusi, Anita Rubin

 • Meneillään olevia tutkimuksia
 • Ohjausta ja tukea

Lauantai 25.01.2014

09.00-12.00 eDelfoi-kyselyn luominen (1. krs), Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Osmo Kuusi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa

 • teesit, teemat ja kyselyt
 • pää- ja varjopaneelit
 • eDelfoi-managerointi

12.00-13.00 Lounastauko

13.00-14.30 Delfoi-prosessin suunnittelu, Hanna-Kaisa Aalto, Tiina Airaksinen, Irmeli Aro, Osmo Kuusi, Anita Rubin, Kristiina Soini-Salomaa

 • Delfoi-prosessin suunnittelu (kierrokset)
 • managerin vuorovaikutus paneelien kanssa
 • analyysit ja raportit

14.30-15.00 Työpajan päättäminen ja jatkosta sopiminen, Hanna-Kaisa Aalto

3. VERKKOTYÖJAKSO JA ENSIMMÄINEN KIERROS

4. DELFOI-PAJA 14.-15.02. TULOSTEN TARKASTELU

5. ARVIOINTI JA TOINEN KIERROS

6. DELFOI-PAJA 14.-15.03. ANALYYSIT JA TULOKSET