Login

Register

Marraskuun Delfoi-paja 8.-9.11.2014

October 24, 2013

Delfoi-paja järjestetään Helsingissä (Annankatu 9) ja verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi .

PERJANTAI 08.11.2013
12.00-12.30 Paja- ja Delfoi-kuulumisia, Hannu Linturi, Anita Rubin
- pajaohjelman esittelyä
- meneillään tai suunnitteilla olevia tutkimuksia
- eDelfoin viimeisen kvartaalin kehitys
12.30-13.00 TVA-tutkimuksen (2/2014) suunnittelu (ks. liite)
- Tulevaisuuksientutkimuksen arkeologiaa, kaivauksia oppimisen tulevaisuuteen nykyisyydessä, Hannu Linturi
- Monikulttuurisen oppimisen tulevaisuus Espoossa (?)
- Radikaalit teknologiat oppimisen palveluksessa (Osmo Kuusi)
13.00-14.00 Delfoi- ja eDelfoi-kysymyksiä ja kokemuksia
14.00-14.30 Kahvitauko
14.30-15.00 Panelistien haastattelu motivaattorina, case barometri, Hannu Linturi
15.00-15.45 Tulevaisuudentutkimus tieteen- ja tiedonalana, Anita Rubin
15.45-16.30 Oppimisen tulevaisuuskartat
- Oppimisen tulevaisuus 2030, Hannu Linturi
- Oppimisen tulevaisuus 2016, Tiina Airaksinen
16.30-17.00 Futura 2/2014 -teemalehden jäsentelyä (Oppimisen tulevaisuus 2030), Hannu Linturi
17.00-18.00 Futura 2/2014 -lehden sisältöjen jatkosuunnittelua
- Aikamatka-ryhmä http://apaja.otavanopisto.fi/kurssit/aikamatka-oppimisen-ja-koulun-tulevaisuuteen )

LAUANTAI 09.11.2013
09.00-10.00 Futura -lehti ja muut suomalaiset Tutu-instituutiot, Anita Rubin
10.00-12.00 Rinnakkaista työpajatoimintaa
- Delfoi-tutkimusten esittelyä ja ohjausta
- eDelfoi-ohjelma-opastusta
- Futura -lehden sisältöjen suunnittelua ja tekemistä
- Aikamatka-ryhmän työskentelyä
12.00-12.30 Lounas
12.30-14.30 Työpajatoimintaa
- Delfoi-tutkimusten esittelyä ja ohjausta
- eDelfoi-ohjelma-opastusta
- Futura -lehden sisältöjen suunnittelua ja tekemistä
- Aikamatka-ryhmän työskentelyä

Ilmoittautuminen http://edelfoi.ning.com/group/marraskuun-paja-08-09-11-2013 !


Liite: TVA-projektit

Case 1: Tulevaisuuksientutkimuksen arkeologiaa, kaivauksia oppimisen tulevaisuuteen nykyisyydessä

Otetaan pohjaksi Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin tulevaisuuskartta ja etsitään siihen futuuriehdokkaita, jotka kuvataan ja muotoillaan Delfoi-tekniikkaan soveltuvasti tulevaisuusarvioitaviksi. Case edellyttää tiedonkeruuta, aika- ja matkustuspanoksia. Tähän osioon voidaan yhdistää Aikamatka-pajalaisia, jotka osallistuvat Futura 2/2014 -lehden tekoon.

Case 2: Monikulttuurisen oppimisen tulevaisuus Espoossa

Espoon kaupunki on kiinnostunut ohjaamaan ja tilaamaan monikulttuurisuutta käsittelevän Delfoi-prosessin. Muoto on ainakin tässä vaiheessa vapaa. Voidaan tehdä kunta-Delfoi tai koulukohtaisesti toteutettava sovellus. Yksi vaihtoehto on rakentaa barometri.

Case 3: Radikaalit teknologiat oppimisen palveluksessa

Tulevaisuusvaliokunta julkaisi viime kuussa raportin tulevaisuuden sadasta teknologisesta keksinnöstä, joita pidetään Suomen seuraavina mahdollisuuksina. Osmo Kuusi esitteli raporttia ja sen analyysitekniikkaa lokakuun pajassa http://edelfoi.ning.com/group/lokakuun-paja-11-12-10-2013/forum/topics/aineistoja-pajaan . Tutkimusta voisi syventää oppimiseen keskeisesti vaikuttavien muuttujien osalta.