Login

Register

Toukokuun Delfoi-paja 17.-18.5.2013

May 2, 2013

Delfoi-paja 17.-18.5.2013

Delfoi-paja järjestetään Helsingissä (Annankatu 9) ja Mikkelissä (Otavantie 2) ja verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi . Informaatio ja aineisto tapahtumasta kertyy Delfoi-kehittäjäyhteisön sivuille http://edelfoi.ning.com ja Google + (Delfoi-yhteisö) .


PERJANTAI 17.5.2013

12:00-13.15 Ajankohtaista

- ajankohtaista Delfoista, Osmo Kuusi

- ajankohtaista eDelfoista, Hannu Linturi & Tuomas Hyvönen

13.15-14.00 Maisemanhoitoalueet 2030, Matti Riihimäki

14:00-17:00 Delfoi-työsuunnitelmia ja -esittelyjä

- Delfoin suunnittelua, Maija Mäki

- OPS-hautomot, Tiina Airaksinen

- Sosiaalinen media opetuksessa ja oppimisessa 2023, Kari A. Hintikka

- Kiina ja matematiikan arviointi, Liisa Kauppila (Kiina)

- eBarometri-sivusto http://www.ebarometri.fi , Tiina Airaksinen, Tuomas Hyvönen

 

LAUANTAI 18.5.2013

09:00 - 09:30 Tulevaisuuksientutkimus (tutu)

- käsitteitä ja lähtökohtia, Anita Rubin

- päivän tavoitteet ja toiminnallinen menu, Hannu Linturi, Anita Rubin

- tekniikka kuntoon, Tuomas Hyvönen

09:30-10.45 Delfoi-prosessi

- eDelfoi ja ennakkokyselyn purku, Tuomas Hyvönen, Hannu Linturi

- drivers & signals -delfoi, Hannu Linturi, Anita Rubin

10.45-11.15 Arvot ja arvostukset

- arvot tulevaisuudentutkimuksessa, Anita Rubin

11:15-11.45 Oppimisen tulevaisuus 2030

- koulun lähi- ja kaukotulevaisuus, Tiina Airaksinen

- yhteisöpedagogit ja koulu, Tiina Airaksinen

12.30-13.00 Tulevaisuuden ennakointi Suomessa

- suomalaisen yhteiskunnan ennakoijat, Osmo Kuusi

- Delfoi-metodin perusasiat, Osmo Kuusi

13.00-14.00 Delfoi-prosessit jatkuvat

- oraakkelit-delfoi, Hannu Linturi, Tuomas Hyvönen, Hannu Linturi, Anita Rubin

- yhteisöoppimisen metaforat-delfoi, Tuomas Hyvönen, Hannu Linturi, Anita Rubin

14.00-14.30 Muita tulevaisuusmetodeita

- tulevaisuuksientutkimuksen metodologiaa: Anita Rubin ja Hannu Linturi

- ennakointien käytäntöjä: Tyyne, Koukku, Oulun Osaava, Digitaalinen Suomi, ammattien tulevaisuudet, … , Hannu Linturi & Anita Rubin

14.30-15.00 Reflektointia

- ajatuksia ja kysymyksiä

- linkkejä ja ehdotuksia